Poland

FACTS

Bank information:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
SWIFT:  RCBWPLPW
IBAN (PLN): 39 1750 1325 0000 0000 2083 7403

AEO IATA